TOPLUMUN SESİ OLUYORLAR
Türkiye'de, basın mensuplarının sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına alan ‘212 Sayılı Basın Yasası'nın 1961'de yürürlüğe girdiği gün olan 10 Ocak tarihini yani ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.
Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları ve çalışanları, iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumlulukları da üstlenmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren, toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu üstlenen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Paylaş: