TEŞVİK SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI

Daha önce 31/12/2022tarihinde sona ermesi planlanan  ‘Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten’ yararlanma süresi 31/12/2023tarihine kadar uzatıldı.  Buna göre, kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için işverenlere 01/03/2011-31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı için indirim uygulanacak. İstihdam edilen işçi başına düşen işveren prim tutarı devlet tarafından karşılanmakta bu da işçi için ödenen SGK prim maliyetinin ortalama yarı yarıya düşürülmesi gibi önemli bir fayda sağlamaktadır.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı konu hakkında şu bilgileri verdi.“Ülkemizde çeşitli sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı kaçak sigortalı istihdam etmek adeta çalışma hayatında her sektörde var olan, ancak geçmişten bugüne henüz düzeltilememiş ve engellenememiş bir durumdur. Oysa ki; bir kişi bir işveren nezdinde, işverene bağımlı olarak fiilen çalışmaya başladığı an itibariyle sigortalılık vasfını kazanmakta olup, işe başlamadan bir gün önce SGK’ya verilecek işe giriş bildirgesiyle de bildiriminin yapılması işverenler bakımından bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan yasal yaptırımlar ve kaçak sigortalı olarak istihdam edilen kişilerce hizmet tespiti yönündeki şikayetler neticesinde büyük tutarlı prim borçları ve idari para cezalarıyla karşılaşan işverenler sıkıntı içerisine girebilmektedir. İstihdam edilen gerçek veya tüzel kişiler, ekonomiye ve sosyal gelişime katkı sağlayan, ilerlemeye yardımcı en önemli unsurladan olması nedeniyle, Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile sigortalı çalıştırmaya teşvik edilmektedir.”

TEŞVİK NEDİR?

6111 sayılı Kanun’un 74. Maddesi ile 01.03.2011 ile 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve işyerinde fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aylık sürede sigortalı olmamaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.


Paylaş: