TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DÜZCE ESNAF ve SANATKARLAR
ODALARI BİRLİĞİ
KURUMSAL BAŞKAN YÖNETİM KURULU ODALARIMIZ İLETİŞİM
Mevzuat - Yönetmelikler
  İndirmek için simgelere TIKLAYINIZ
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği 12 Eylül 2008(Yeni)
Esnaf Ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mart 2008 ( Yeni )
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği 15 Ocak 2008 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008
Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)  
Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)  
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)  
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik 14 Ocak 2008 ( Yeni )  
Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik 08 Ocak 2008 ( Yeni )  
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği 31 Aralık 2007 ( Yeni )
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği 31Aralık 2007( Yeni )
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği - 20 Eylül 2005 - 28 Eylül 2005  
Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği - 16 Eylül 2005  
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği - 16 Eylül 2005  
Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği - 16 Eylül 2005
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun İşleyiş Yönetmeliği  
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine Ait Muamelat, Personel ve Muhasebe ve İşlemler Yönetmeliği  
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Personel - Muhasebe ve İşlemler Yönetmeliği  
Esnaf ve Küçük Sanat Sahipleri İle İş Sahipleri Arasında Hasıl Olan Anlaşmazlıkların Haline Dair İhtiyari Tahkim Yönetmeliği  
Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği  
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teftiş Kurulu Yönetmeliği  
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı  
Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği Taslağı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Bağlı Kuruluşlarında Matbua ve Defterler İle Muhasebeye Ait Defter ve Makbuzların Ne Şekilde Tutulacağı, Düzenleneceği ve Kullanılacağına Dair Yönetmelik
Yöneticiler Arası Yardımlaşma Fonu Yönetmeliği  
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan il ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin verilmesine İlişkin Yönetmelik  
Pratik Eğitimin verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik  
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım,Satım ve İhale Yönetmeliği  
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği  
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları,Birlikleri,Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği  
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yüksek İstişare Kurulu Yönetmeliği  
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komitelerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği  
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Şube ve İrtibat Bürolarının Açılması Hakkında Yönetmelik  
Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik  
Odaların Kayıt Ücretleri, Yıllık Aidat, Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler İle Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alınacak Ücretler Hakkında Yönetmelik  
Odaların Birlik ve Federasyonlara, Birlik ve Federasyonların Konfederasyona Ödeyecekleri Kaytı Ücreti ve Katılma Payları İle Birlik, Federasyon ve Konfederasyonun Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler İle Yaptıkları Hizmet Karşılığında Alınacak Ücretle  
Esnaf ve Sanatkarların Meslek Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliği  
507 Sayılı Kanunun Çıraklık ve Meslek Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik  
Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme  

 

© Copyright 2012 - Tüm Hakları Saklıdır. - T.C. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği