TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DÜZCE ESNAF ve SANATKARLAR
ODALARI BİRLİĞİ
KURUMSAL BAŞKAN YÖNETİM KURULU ODALARIMIZ İLETİŞİM
BORÇLARINIZLA VEDALAŞIN
A A A A A A
Tarih: 24.10.2016 14:39:00
BORÇLARINIZLA VEDALAŞIN

DESOB Başkanı Mustafa KAYIKCI Esnafımızın Kamuya olan tüm borçlarına getirilmiş olan Yapılandırma imkanı ile ilgili bazı uyarılarda bulunarak bir basın açıklaması yaptı. Mustafa KAYIKCI açıklamasında şı ifadelere yer verdi.

Sevgili Esnaf ve Sanatkarlarım;

Konfederasyonumuzun yoğun ve ısrarlı talepleri sonucu; nihayet, esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçlarının, kısmi af sayılabilecek nitelikte, 6736 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun 19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

30 Haziran 2016 tarihi baz alınarak, bu tarihten önce tahakkuk etmiş olan vergi ve benzeri tüm kamu borçlarının vergi ve gecikme cezaları, zamları ile faizlerinin tamamı silinecektir. Buradaki en önemli husus, borç aslında bir indirim yapılmadan, gecikme zamları için yapılandırmaya gidilmesidir. Bunun için de borç aslı üzerinden, enflasyon oranına göre düşük bir güncelleme faiziyle gecikme zamlarının taksitlendirilmesi söz konusudur. Yapılandırılan borcun ödeme seçenekleri; ya borcun tamamının peşin ödenmesi veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 ayda ödenmesidir.

 

Değerli Esnaf ve Sanatkar Kardeşim;

Sizlerin sırtında olan bu borçlardan kurtulmak için son tarih 31 Ekim 2016 tarihidir. Bu tarihe kadar borçlarınızı taksitlendirdiğinizde, Maliye Bakanlığına,Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3. aydan (Kasım 2016), Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı tahsil dairelerine ödenecek olan tutarların ilk taksiti ise bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 4. Aydan (Aralık 2016)dan başlamak üzere 2 şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecektir. Taksit ödemelerinizi dilerseniz kredi kartı ile yapabileceksiniz. Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir. Şunu da vurgulamak da yarar var; ilk iki taksitin ödenmesi şartıyla bir takvim yılında 2’den fazla taksit, süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

Borçların yeniden yapılandırılmasına dava aşamasında olan vergiler de dahil edilmiştir. Bunun için açılmış olan davalardan vazgeçmek yeterli olacaktır. Ayrıca, inceleme aşamasında olan dosyalar da kısmi af içine alınmıştır. Herhangi bir dosyada inceleme tamamlanıp ihbarname tebliği edildikten sonra 30 gün içinde başvuruda bulunulursa yapılandırma imkanları geçerli olacaktır. İnceleme sonrası hesaplanacak vergilerin yarısı ile cezaların yüzde 25’inin ödenmesi şartıyla vergi ve cezaların kalan kısmı ile gecikme faizleri silinecektir. Kalan kısmına güncelleme faizi uygulanacak, bu da 2’şer aylık dönemlerde 6 taksitte ödenebilecektir.

 

Değerli Esnaf ve Sanatkar Kardeşim;

Bir başka önemli fırsat da vergi karnesi yükümlülüğüne ilişkindir. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların yanlarında çalışmakta olup daha önce vergi karnesi almamış olanlara da af geldi. Bu durumda olanlar, 31 Ekim tarihine kadar vergi dairesine başvurup 2016 yılı vergisini hesaplatırlarsa geçmiş dönemlerin vergi ve cezaları aranmayacaktır. Bu kişilerin işe başlama tarihleri müracaat yaptıkları tarih olarak dikkate alınacaktır.

Bir başka önemli avantaj, matrah artırımına ilişkindir. Esnaflarımız 2011 ve 2015 yılları arasında beyan ettikleri gelir vergisi, muhtasar ve KDV matrahlarını, yıllar itibarıyla yüzde 15-35 oranlarında artırmaları halinde matrah artırımı yapılan yıllarda vergi incelemesi yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecektir.

Yapılandırma kanunu ile getirilen bir başka avantaj da kamuoyunda kasa ve stok affı olarak bilinen uygulamadır. İşletmelerde fiilen bulunduğu halde herhangi bir nedenle kayıtlarda yer almayan; ya da muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerde bulunmayan her türlü emtia, makine, demirbaş ve teçhizatlar için 30 Kasım 2016 tarihine kadar düzeltme yapılabilecek. Yine, yurt içi ve dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetler, 2 Ocak 2017 tarihine kadar işletme kayıtlarına geçirilirse herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma yapılmayacaktır.

 

Değerli Esnaf ve Sanatkar Kardeşim;

Söz konusu yapılandırmanın son bölümü bizlere ilişkindir. Esnaf ve Sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları, odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyonlara olan katılım payı, borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.

 

Değerli Esnaf ve Sanatkar Kardeşim;

Kısmi af niteliğindeki yeniden yapılandırmaya tüm kamu borçları girmektedir. Bunlar, her türlü vergi, resim ve harçlar; vergi cezaları, gecikme zamları ve faizlerdir. Yine, gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan para cezalarıdır. Sosyal güvenlik primleri ve bunlara bağlı idari para cezalarıdır. Daha önce yapılandırılmış, ancak zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle yapılandırılması bozulmuş borçlardır. Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri, HGS ücretleri ve bunlara bağlı borç ve cezalardır. Belediyeler ile diğer kamu kurumları kapsamında olan borçlardır.

Önümüze borç sarmalından ve yükünden kurtulmamız için önemli bir fırsat çıkmıştır. Borç yükünün altında ezilmemek, iş’imizi ve aş’ımızı korumak ve geliştirmek için bu fırsatı değerlendirmeliyiz.

Diğer Haberler
MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİPLOMASI ALMAK İSTEYEN USTALARIN DİKKATİNE !!!
DESOB BÜLTEN 8.SAYI
BAŞIMIZ SAĞOLSUN!
BASININ ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUM
DESOB BÜLTENİ 7.SAYI
BAYRAMLAR SAYISIZ HİKMETLERİ BARINDIRIYOR
7326 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI
KOSGEB DESTEKLERİ İÇİN SÜRE UZATILDI
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MEZUNLARI DİPLOMALARINI ALDILAR
© Copyright 2012 - Tüm Hakları Saklıdır. - T.C. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği